Google

Vaka Analizi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

vaka-analizi-ve-çalışması-nedirVaka analizi, üniversite öğrencilerinin profesyonel hayata başlamadan önce aşina olması gereken terimlerden… Staj, part-time veya işe başlamadan; hatta mülakatlara gitmeye başlamadan önce vaka analiz çalışmalarını tecrübe etmek oldukça faydalı – özellikle pazarlama, finans, denetim vb. alanlarda ilerlenmek isteniyorsa… Peki, vaka analizi nedir ve nasıl yapılır? Vaka analiz çalışmalarına katılarak ne kazanırım, bana ne fayda sağlar? İşte bu ve benzeri soruların yanıtını almadan vaka analiz çalışmalarına katılmak veya profesyonel hayata başlamak olmaz.

Yarışmalara Katılmanın Kariyere Faydaları konusuna öncesinde değinmişken, işte sırada vaka analizi hakkında bilinmesi gerekenler:

 

Vaka Analiz, ve Vaka Analiz Çalışması Nedir?

Vaka (case), gerçek veya kuramsal iş durumları içerir ve belirli veriler etrafında şekillenir. Vaka analiz çalışması (case study) ise vakanın, mevcut durumda konumlandırılmasının ve analiz edilmesinin ardından çeşitli çözüm önerileri getirilmesi ve eylem planıyla aktarılması üzerine kurgulanır.

 

Vaka Analiz Çalışmalarında Aşamalar 

 • Takımların oluşturulması (bireysel olarak katılım yapıldıysa)
 • Katılımcı firmanın sektör, firma, alan vb. konularda bilgi vermesi ve vaka metnini sunması
 • Vaka metninin ve sorularının okunup anlaşılması
 • Vakadaki konuların belirlenmesi ve tanımlanması
 • Problemin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Problem dâhilinde amacın ve hedeflerin belirlenmesi
 • Verilerin, anahtar konuların, kritik alanların ve önem arz eden detayların amaç dâhilinde analiz edilmesi
 • Yapılan analiz sonucunda alternatif eylem planları (action plan) üzerinde çalışılması
 • Alternatif eylem planları üzerinden en uygun eylemin tavsiyesi
 • Problem, amaç, analiz, eylem planı gibi detayları içeren sunumun hazırlanarak, vakanın nasıl çözümlendirilebileceği üzerine aktarım yapılması
 • Geribildirimlerin alınması

 

 Vaka Analizinin Faydaları: 

 • Kişisel ve akademik gelişime katkı sağlama olanağı
 • Teoride öğrendiklerini pratiğe aktarma imkânı
 • Geliştirmeye açık olduğun yönleri fark etme olanağı
 • Takım çalışması, liderlik, inovasyon, analitik düşünce, yaratıcılık, zaman ve stres yönetimi gibi özelliklerini geliştirme fırsatı
 • Firma yetkililerini tanıma fırsatı
 • Eğer bireysel olarak başvuruların alındığı ve sonrasında takımların oluşturulduğu bir vaka analiz çalışması ise yeni insanlar tanıma ve yeni tanıdıklarınla çalışma fırsatı
 • Sektörü ve firmayı tanıma fırsatı
 • Eğer vaka analiz çalışması pazarlama, insan kaynakları (İK) veya finans gibi tek bir alana yönelikse bu alanı tanıma ve senin için ideal olup olmadığını anlama fırsatı
 • Özgeçmişini doldurma ve özellikle yetkinlik bazlı mülakatlar için sağlam mülakat cevapları edinme olanağı

 

Bu Noktalara Dikkat! 

 • Vaka analiz çalışmalarında zaman yönetimine dikkat! Analiz üzerine yoğunlaşayım derken, çalışmanın sonunda sunum yapılacağı gözden kaçırılmamalıdır. Mümkün olabiliyorsa sunumun çalışmayla eş zamanlı olarak ilerlemesi sağlanmalıdır.
 • Değişik alanlardan bir araya gelen ve güçlü yönleri birbirinden farklı bir ekip kurmak önemli olabilir!
 • Özellikle sunumlarda takım olarak çalışıldığını unutmamak, takım olarak ne kadar başarılı olunduğunu kanıtlamanın da önemli olduğunu unutmamak gerek!